Innmelding

Ønsker DU å være medlem av KODALRC å ha tilgang til en av Norges råeste baner for både offroad/onroad/drifting så sender du en mail til

post@kodalrc.no

Fyll ut mailen med følgende informasjon:

NAVN

ADRESSE

FØDSELSNUMMER

TLF NR

MAILADRESSE