Ekstraordinært Årsmøte – Kodal RC

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i Kodal RC

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Kodal RC. Møtet vil bli avholdt 02.11.2015 klokken 18.00 på Holms Kafeteria.
Saksliste:
Åpning

Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Gjennomgang av klubbens økonomi.
Herunder tiltak for å bedre denne

Informere om grasrotandelen.

Informasjon om styrets arbeid.

Gjennomgang av klubbens vedtekter.

Valg av nytt styre.
Forslag fremmes på møtet, evt. meldes inn til styreleder i forkant.

Andre tillitsverv og oppgaver.
Det er mange oppgaver styret trenger hjelp til, som vedlikehold, rydding etter løp osv. Dersom noen kan ta på seg noen slike enkle oppgaver, er det positivt

Velkommen på Årsmøte.
Med hilsen Kodal RC