Saklisten Årsmøte

Saksliste:
1. Regnskap 2013
2. Budsjett 2014/Faste utgifter
3. Kjøreavgift
4. NC 2 1:8 Buggy 24-25.05.2014 Sette opp funksjonærlister
5. NC 4 1:10 Buggy 14-15.06.2014 Sette opp funksjonærlister
6. NC runde Onroad 09-10.08.2014Sette opp funksjonærlister
7. NM Elektrik Trak Outdoor 23-24.08.2014 Sette opp funksjonærlister
8. Klubbløpserie 1:8 Buggy
9. Klubbløpserie 1.10 Buggy
10. Klubbmesterskap Onroad
11. RB løp 11.05.2014
12. Hva skal gjøres på Banen i Sommer?
13. Sammenarbeid med Kummunen
14. Vedlikhold og Ombygging banene
15. Diverse